Politie Innovatie Platform

Innovatieprojecten toegankelijk en aantrekkelijk maken om hun potentie te maximaliseren.

Brief

Continue ontwikkeling in (high-tech) criminaliteit maakt innovatie binnen Politie Nederland is cruciaal. Alle projecten hebben een gemeenschappelijke deler: ze zijn verbonden met een thema. Een thema is een doel met een deadline welke de politie wilt bereiken. Het probleem is dat projecten nu niet gecentraliseerd zijn en daarom geïsoleerd blijven binnen een eenheid. Om deze reden wordt er afzonderlijk gewerkt aan projecten die binnen een andere eenheid al opgelost kunnen zijn.

Empathie-Fase

De empathie-fase heeft ons geleerd dat niet iedereen binnen de organisatie bereid is om innovatie te omarmen, gezien innovatie binnen de organisatie last heeft van een negatief imago. Medewerkers denken vaak dat het meer geld kost dan het oplevert, het om risicovolle investeringen gaat en de projecten hun functie niet verbeterd.

De meeste medewerkers zijn niet bekend met de fases die innovatieprojecten doormaken. Dit komt omdat de politie een reactie-gedreven organisatie is. Dit betekend dat er beperkte ruimte is om fouten te maken omdat fouten directe consequenties hebben voor de veiligheid van de samenleving en openbare orde. Om deze reden hadden wij de uitdaging om innovatie toegankelijk en aantrekkelijk te maken.


Empathising with Primary and Secondary Stakeholders

Impact Modellen

Om de complexiteit en stakeholderlagen te identificeren hebben we onze klant individueel gevraagd om deze naar eigen inzicht in te delen met behulp van een impact model.

Impacy Modellen

Stakeholders

Met 64.000 medewerkers is de Nationale Politie de grootste werkgever van Nederland. Gezien deze medewerkers bestaan uit veel stakeholders met eigen behoeften hebben we vanwege het tijdsframe selectief om moeten gaan met het vervullen van deze wensen. Daarnaast heeft het ons relatief veel tijd gekost om te complexe hiërarchische organisatie te begrijpen. De stakeholders map heeft ons geholpen bij besluitvorming.

Stakeholders Map

Richting Bepalen

Om de context van de brief en de organisatie beter te begrijpen hebben we participatory design sessies ingericht. Dit stelde ons in staat om de richting van het onderzoek te sturen en de juiste problemen te identificeren.

MoSCoW Methode

De MoSCoW ideation methode heeft ons geholpen met het prioriseren van functionaliteiten. Gezien de politie paralel ook een ander platform in ontwikkeling heeft moesten wij ons tevens waken geen functionaliteiten over te nemen.

MoSCoW Methode

Datavisualisatie

Onze probleemstellingen en klant feedback hebben ons laten experimenteren met datavisualisatie-methoden om de relatie tussen projecten en thema’s the visualiseren.

Lo-Fi Prototype.

Vier Concepten

Omdat het voor de klant lastig was om een aanvliegroute te bepalen hebben we vier concepten ontwikkeld, ieder met een eigen invalshoek. De klant - vanuit hun managementpositie - had de voorkeur voor de tree-map (rechtsboven) en wij hebben deze verder ontwikkeld.

4 Concepts

Lo-Fi Prototype

Een low fidelity prototype hielp ons om de wensen van de verschillende stakeholders beter in kaart te brengen. Management, tevens onze directe klantcontacten, hadden de wens voor een budget-gefussed platform. Maar tijdens het testen kwamen we erachter tot minstens 80% van de organisatie, budget irrelevant vindt. Daarnaast hielp deze vormgeving niet bij het oplossen van het eerder geïdentificeerde probleem dat innovatie binnen de organisatie een slecht imago heeft. Wetenschappelijke literatuur vertelt ons dat tijdlijnen een effectieve manier zijn voor verhaalvertelling. Om deze reden hebben we ook deze weergave getest en zagen dat deze aantrekkelijker was voor de stakeholders.

Lo-Fi Prototype.
User Testing

Tijdlijn Wireframing

In de richting van de tijdlijn-visualisatie hebben we geëxperimenteerd met de relatie tussen thema’s en projecten.

Lo-Fi Prototype.

Tijdlijn Lo-Fi UI

Nadat ons concept verder uitgekristalliseerd was hebben we meer UX-onderzoek en experimenten gedaan voor een tijdlijn UI.

Lo-Fi Prototype.

Het Platform

Het resultaat is een interactief platform die de realtime status van innovatie binnen de politie inzichtelijk maakt doormiddel van verhaalvertelling en het uitlichten van projectprocessen.

Projecten & Thema's

Thema’s zijn de doelstellingen van het innovatieteam. Deze thema’s overkoepelen projecten en hebben strategische doelen en een budget. Medewerkers werken aan projecten en contribueren aan de doelen van het thema. Projecten hebben ook hun eigen uitkomsten en proces met GO/NO GO-momenten.


Team & Proces

Projecten die contribueren aan een thema hebben een overzicht, inzicht in het team en het projectproces. Deze uitgebreide weergave van het proces zorgen ervoor dat managers en medewerkers beter begrijpen hoe innovatie werkt.

Prototyping Prototyping

Budget

Managers krijgen functies zoals de strategische doelen voor besluitvorming en een geavanceerde weergave van de budgetverdeling.

Platform - Budget

Eenheids-Focus

Omdat medewerkers de voordelen van innovatie niet kunnen relateren aan hun functie binnen de organisatie hebben we een geavanceerde filter-functie zodat medewerkers zien wat voor hen de voordelen zijn.

Platform - Budget

Mobiel

Voor agenten is een mobiele versie wenselijk om tijdens hun shift gemakkelijk het platform te raadplegen.

Platform - Budget

Admin

Admin-gebruikers zijn medewerkers van de innovatie-kerngroep die thema’s en projecten moeten kunnen aanmaken en bewerken.

Prototyping

Gebruikerstest & Validatie

De gebruikerstest die we met ons definitieve prototype hebben verricht leerde ons dat de visuele relatie tussen thema’s en projecten niet altijd begrijpelijk was. Daarnaast vinden we het essentieel dat het innovatieteam de voortgang van haar doelen beter kan meten zodat ze goede beslissingen kunnen maken over toekomstige thema’s en projecten.

Hi-Fi User Testing

Inclusief Design

In ons mid-fidelity ontwerp hadden we een progresbalk en zwevende tekst. Echter werkte deze weergaven niet naar behoren toen ik deze teste op de kleurenblind-aandoening Protanopia. De rode lijn en gouden tekst maakten het lastig om de woorden te lezen. Om deze reden hebben we dit element anders ontworpen.

Colour Blind Test

Reflectie

Dit project heeft mij zekerder gemaakt in het testen van low fidelity ontwerpen om sturing te krijgen vanuit de klant. Het kan namelijk gevaarlijk zijn om te gedetailleerd te ontwerpen in een onzekere richting, omdat dit waardevolle tijd kan kosten. Ook heb ik het interessant en leerzaam ervaren om met een dermate grote en complexe organisatie samen te werken, wat resulteerde in aan langdurige debrief en empathie-fase en waarbij er keuzes gemaakt moesten worden in welke wensen van primaire stakeholders voorrang kregen.

Achtergrond & Team (A-Z)

Dit project is in opdracht van de Nederlandse Nationale Politie, eenheid Amsterdam, aangesteld onder supervisie van het MSc Digital Design programma aan de Hogeschool van Amsterdam. Gedurende het gehele project hadden we een hechte samenwerking met twee stakeholders van de politie. Samen met drie andere designstudenten hadden we een gefixeerde begin -en einddatum, ongeacht het eindresultaat. Mijn rol binnen het team was voornamelijk toegespitst op projectmanagement, UX/UI design, conceptontwikkeling (faciliteren van workshops en participatory design sessies) en gebruikerstesten.

 • Jim Kraan
 • Julia van Hulst
 • Mandy Losk
 • Robin Tepe
 • CineCube Media Installatie

  CineCube Media Installatie

  Een interactive digitale media-installatie voor locale bioscopen in Europa.

  Nexus OV App

  Nexus OV App

  Redesign van de openbaar vervoer app van Nexus in het noord-oosten van Engeland.

  Growth-Driven Redsign

  Growth-Driven Redesign

  Volgens Growth-Driven Design Methode de website voor DigiVox fundamenteel herontwerpen.

  Contact

  Stuur een e-mail

  [email protected]

  Laat een bericht achter

   WhatsApp |  Berichten